Sau đây là 9 điểm tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng có mật độ Pokemon cao nhất cũng như tập trung nhiều Pokestop và Gym.

TP.HCM

6

7 8 9

Dành cho các bạn tại Hà Nội

1 2 3

Đà Nẵng

4 5 Bạch Long Mobile

Previous Article
Next Article

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *